DARBO GRUPĖS

Lopšelio-darželio “Bangelė” įstaigos tarybos sudėtis:

Lina Šlymienė, neformaliojo ugdymo pedagogė – pirmininkė;

Jolanta Jurevičienė, direktoriaus pavaduotoja  – sekretorė.

 

Nariai:

 • Jevgenija Nižnikovskaja, mokytoja;
 • Natalija Fediukina, mokytoja;
 • Irena Lavrenovienė, mokytojos padėjėja;
 • Laura Siautilienė, mokytoja;
 • Marija Burbienė, sekretorė.

 

Tėvų atstovai:

 • Paškevičius;
 • Kovalenko.

 

Lopšelio-darželio “Bangelė” darbo tarybos sudėtis:

Janina Žuklienė, mokytoja – pirmininkė;
Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja – pirmininko pavaduotoja;
Olga Čistaja, mokytojos padėjėja – narė.

 

Lopšelio-darželio “Bangelė” vidaus audito koordinavimo (VAK) darbo grupė:

Daiva Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės vadovė;

Birutė Žilinskaitė, mokytoja-metodininkė – sekretorė.

 

Nariai:

 • Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja;
 • Laima Mikužienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė;
 • Ala Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – metodininkė.

Lopšelio-darželio “Bangelė” įstaigos internetinės svetainės tvarkymo nuolatinė darbo grupė:

Jevgenija Zankina, direktorė – darbo grupės vadovė;
Daiva Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės narė, moderatorė;
Marija Burbienė, sekretorė – darbo grupės narė.

 

Lopšelio-darželio “Bangelė” metodinė taryba:

Daiva Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
Giedrė Stonkienė, mokytoja-metodininkė – sekretorė.

 

Nariai:

 • Ala Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
 • Aliona Morozova, mokytoja;
 • Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja;
 • Lina Šlymienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;
 • Vida Paulauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė.

KOMISIJOS

Lopšelio-darželio “Bangelė” mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

 

Jevgenija Zankina, direktorė – komisijos pirmininkė.

 

Komisijos nariai:

 • Birutė Žilinskaitė, mokytoja-metodininkė – l.-d.”Bangelė” mokytojų tarybos atstovė;
 • Ala Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė – l.-d.”Bangelė” mokytojų tarybos atstovė;
 • Virginija Letukienė, l/d “Puriena” direktorė,  steigėjų deleguota atstovė.
 • Irina Čalyševa, specialistė, l.-d.”Bangelė” tarybos atstovė.

Lopšelio-darželio “Bangelė”  vaiko gerovės komisija (VGK):

Daiva Šalkauskienė  , direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
Andžela Juodienė, logopedė – pirmininkės pavaduotoja;
Giedrė Kripaitė, sekretorė – sekretorė.

Nariai:

 • Jolanta Gedrimienė, logopedė;
 • Laima Mikužienė, mokytoja-metodininkė;
 • Lina Šlymienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;
 • Ieva Mikulskienė, mokytoja;
 • Tatjana Nižnikovskaja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

KŪRYBINĖS GRUPĖS

Sveikos ir saugios gyvensenos kūrybinė grupė:

 • Jevgenija Zankina, direktorė – grupės koordinatorė;
 • Daiva Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Lina Šlymienė, neformaliojo ugdymo pedagogė;
 • Laima Mikužienė, mokytoja-metodininkė;
 • Ala Vainer, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė;
 • Zoja Jakovleva, mokytoja;
 • Giedrė Stonkienė, mokytoja-metodininkė;
 • Natalija Fediukina, vyr. mokytoja;
 • Larisa Aksionova, vyr. mokytoja.

Ekologinio ugdymo kūrybinė grupė:

 • Daiva Šalkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės koordinatorė;
 • Janina Žuklienė, vyr. mokytoja;
 • Vida Stauskienė, mokytoja- metodininkė;
 • Jūratė Kadagienė, meninio ugdymo mokytoja;
 • Svetlana Volosevič, meninio ugdymo mokytoja;
 • Laura Siautilienė, mokytoja;
 • Irina Sysojeva, mokytoja;
 • Oksana Jakovleva, mokytoja.
Close Menu