Įstaigos tradicijos

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Bangelė” numatytas šių tradicinių renginių organizavimas:

 

 • Šventinis rytmetis ,,Trys karaliai‘‘
 • Užgavėnės – „Žiema, žiema bėk iš kiemo‘‘
 • Trispalvės šventė „Gimtosios šalelės trys spalvelės“
 • Pramoga ,,Velykų linksmybės‘‘
 • Mamytė mieliausia, močiutė švelniausia
 • Darželio niekad nepamiršiu
 • Rudens vakarojimai ,,Spalvoto rudens pasakėlės‘‘
 • Su Kalėdų seneliu linksma, gera ir smagų
 • Sportines pramogas su šeima ,,Su visa šeima, sportuoti gera visada‘‘

Įstaigoje taip pat vyksta tradicinės teminės savaitės ir dienos:

 • Ekologinė savaitė
 • Gerumo savaitė
 • Sveikatos savaitė

 

PASIEKIMAI, LAIMĖJIMAI

Nuo 2002 m. lopšelio-darželio ,,Bangelė‘‘ pedagogai įsijungė į Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veiklą. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija “Sveikatos želmenėliai” Klaipėdos lopšelio-darželio “Bangelė” pedagogų bendruomenei 2004 m. skyrė nominaciją “Didieji seminarų organizatoriai”, 2008 m. – “Sveikatos idėjų skleidėjai”.

Nuo 2008 m. įstaigos pedagogai aktyviai dalyvauja respublikinėje asociacijoje „Slavų vainikas“ veikloje. Įstaiga įsitraukė į rusų kultūros tradicijas saugančių bei puoselėjančių respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų būrį.

Nuo 2002 m. įstaigos pedagogai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“.

Organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai, lopšelio-darželio ugdytiniai yra miesto ir respublikinių renginių, parodų, konkursų „Vaidinimų kraitelė“, ,,Pasakų šalyje‘‘, ,,Žiemos karuselė‘‘, ,,Sveikuolių sveikuoliai‘‘. ,,Kamštelių vajus‘‘ ir kt. dalyviai.

Sėkmingai įgyvendintos įstaigos vaikų kūrybos ir saviraiškos, žalingų įpročių prevencijos, sveikatos stiprinimo ir profilaktikos veiklos programos, organizuojamos metodinės savaitės, atviros veiklos, metodiniai seminarai lopšelio-darželio, miesto, apskrities bei šalies pedagogams.

Close Menu