Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Siekiama sukurti palankų sveikatai ir gerai savijautai psichologinį klimatą, sveiką ir saugią aplinką, organizuojamos sveikatą palaikančios priemonės, formuojamas pozityvus požiūris į sveiką gyvenseną, kuriami humaniški ir demokratiški ugdytojų ir ugdytinių santykiai.

 

Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos sutrikimų

Kalbos korekcijos valandėlės vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų vykdo logopedė Marina.

 

Logopedės Marinos Cybulskajos darbo laikas:

I – 8.00-12.30

II – 8.00-12.30

IV – 10.30-12.30

 
Tėvų konsultavimas:

IV – 8.00-10.30

Ugdymas rusų kalba

 

Close Menu