Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Siekiama sukurti palankų sveikatai ir gerai savijautai psichologinį klimatą, sveiką ir saugią aplinką, organizuojamos sveikatą palaikančios priemonės, formuojamas pozityvus požiūris į sveiką gyvenseną, kuriami humaniški ir demokratiški ugdytojų ir ugdytinių santykiai.

 

Lopšelyje-darželyje „Bangelė“ teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos sutrikimų

Kalbos korekcijos valandėlės vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų vykdo logopedės Andžela ir Jolanta. Jų darbo laikas:

 

Logopedės Jolantos Gedrimienės darbo laikas:

darbo laikas:

I – 7.30-13.45

II – 7.30-10.00/17.00-17.30

IV – 7.30-10.15/16.30-18.00

Logopedės Andželos Juodienės

darbo laikas:

II – 14.30-18.00

IV – 8.00-13.00

V – 8.00-13.00

Tėvų konsultavimas:

I – 17.30-18.00

Tėvų konsultavimas:

IV– 17.30-18.00

Ugdymas rusų kalba Ugdymas lietuvių kalba

 

Close Menu