Vizija
Modernus, atviras visuomenei, saugantis dviejų kultūrų tapatumą, vaikų sveikatos ugdymo centras, kur aukštos kvalifikacijos pedagogų ir tėvų partnerystė užtikrina harmoningos, pilnavertės ir laisvos asmenybės ugdymą.

Misija
Aukštos pedagoginės kultūros švietimo įstaiga, orientuota į vaiko sveikatos, kaip visapusiškos fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės ugdymą.

Vertybės

 • Įstaiga – unikali.
 • Vaikas – pati svarbiausia, neprilygstama vertybė.
 • Tėvai – aktyvūs pagalbininkai vaikų ugdymo procese.
 • Pedagogas – asmenybė.
 • Bendruomenė – kūrybiška ir atvira kaitai.
 • Veikla grindžiama kiekvieno individualumu ir potencialiomis galimybėmis.
Ugdymo(si) sąlygos
 • 12 grupių su amžiui pritaikyta įvairiapuse ugdymosi aplinka ir atskirais miegamaisiais.
 • muzikos salė.
 • sporto salė su sveikatingumo kompleksu ir mini baseinu.
 • relaksacijos kambarėlis.
 • lego kambarėlis.
 • lietuvių kalbos klėtelė su žaidimų kambariu.

 

Close Menu