SPRENDIMAS

  • Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir įstaigų darbuotojams.

 

Eil.

Nr.

Grupės Atlyginimo dydis (Eur)
už maisto produktus (vienos dienos kaina)* abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina)
1. Lopšelio grupės:
1.1. 10,5 arba 12 val. 2,40 22,00
1.2. 24 val. 2,70 22,00
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:
2.1. 10,5 arba 12 val. 2,70 22,00
2.2. 24 val. 3,00 22,00
3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:
3.1. 10,5 arba 12 val. 1,50 (1,49) 12,00
3.2. 24 val. 1,65 12,00

* Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą.

 

 

 

Close Menu