SPRENDIMAS

 • Mokesčiai už dalinį vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje “Bangelė” mokami  vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-354. (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimoT2-354, “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu” bei šio sprendimo atlyginimo dydžio už maitinimo paslaugą perskaičiavimo metodikos  priedu:
  Eil.

  Nr.

  Grupės Atlyginimo dydis (Eur) 
   už maisto produktus

  (vienos dienos kaina)*

  abonentinis mokestis

  (vienos dienos kaina)

  1. Lopšelio grupės:  
  10,5 arba 12 valandų 3,20 1,20
  2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:  
  2.1. 10,5 arba 12 valandų 3,60 1,20
  3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:
  3.1. 10,5 arba 12 val. 2,00 0,70

  * Taikomas 0,30 Eur didesnis mokestis už maisto produktus, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

  Įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

  _________________________________

  Informacija atnaujinta — 2024/01/03

 

 

 

 

 

 

Close Menu