SPRENDIMAS

 • Mokesčiai už dalinį vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje “Bangelė” mokami  vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172. (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimo T2-176AR_2022-09-01“Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo”

  Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, Regos ugdymo centro, Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems įstaigoje

  Eil.

  Nr.

  Grupės Atlyginimo dydis (Eur) 
   už maisto produktus

  (vienos dienos kaina)*

  abonentinis mokestis

  (vieno mėnesio kaina)

  1. Lopšelio grupės:  
  10,5 arba 12 valandų 3,20 25,00
  2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:  
  2.1. 10,5 arba 12 valandų 3,60 25,00
  3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:
  3.1. 10,5 arba 12 val. 2,00 14,00

  * Taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

  Įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

  _________________________________

  Informacija atnaujinta — 2022/08/22

 

 

 

 

 

 

Close Menu