SPRENDIMAS

  • Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir įstaigų darbuotojams.

 

Eil.

Nr.

Grupės Atlyginimo dydis (Eur) už:
maisto produktus

(vienos dienos kaina)

patiekalų gamybą

(vieno mėnesio kaina)

1. Lopšelio grupėse, veikiančiose:    
1.1. 10,5 arba 12 valandų 1,98 15,00
1.2. 24 valandas 2,25 15,00
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose:    
2.1. 10,5 arba 12 valandų 2,25 15,00
2.2. 24 valandas 2,53 15,00
3. Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams 2,96*

* Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą.

 

 

 

Close Menu