Priėmimas į darželius vyksta internetu: https://www.klaipeda.lt/lt (Skiltis priėmimas į darželius) arba https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” 2021 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-300

Close Menu