Įstaigos veiklos įsivertinimas 2021 mokslo metais – “Platusis auditas” – Audito ataskaita 2021
Įstaigos veiklos įsivertinimas 2021 mokslo metais – “Platusis auditas” – Audito ataskaita 2022
Įstaigos veiklos įsivertinimas 2021 mokslo metais – “Platusis auditas” – Audito ataskaita 2023

 

Close Menu