Dėl lopšelio-darželio “Bangelė” lankymo vasaros mėnesiais

Dėl lopšelio-darželio “Bangelė” lankymo vasaros mėnesiais

 

GERBIAMI LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“  UGDYTINIŲ TĖVELIAI

Informuoju, kad priimtas Savivaldybės sprendimas dėl ikimokyklinių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu (Administracijos Švietimo skyriaus vedėjos 2021-05-20  įsakymas Nr. ŠV1-115). Nuo š. m. birželio 1 d. įstaigą galės lankyti tie vaikučiai, kurių tėvai pateiks pažymą (pažymoje turi būti nurodoma, kad darbuotojui nėra suteikiamos atostogos pageidaujamu įstaigą lankyti vasaros laikotarpiu) ir prašymą (prašyme turi būti nurodoma, kad tikrai abu tėvai dirba birželio ir rugpjūčio mėnesį arba nurodomos aplinkybės, dėl kurių reikalinga vaiko priežiūra įstaigoje).

Visų ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytinių tėveliai, kuriems reikalingas darželis, iki š. m. birželio 1 d. turi pristatyti direktorei arba grupės mokytojai pažymą arba argumentuotą prašymą.

Kaip ir buvo numatyta iš anksto, liepos mėnesį Įstaiga nedirbs. Jeigu epidemiologinė situacija nepablogės, yra tikimybė, kad nedidelė dalis ugdytinių galės lankyti kitą ikimokyklinę įstaigą su kuria sudarysime sutartį. Visi, kuriems bus būtinas darželis liepos mėnesį, susisiekite su manimi š. m. birželio 21-30 dienomis.

Atsiprašau visų dėl vėlyvos informacijos. Visiems linkiu sėkmės ir kantrybės.

 

Pagarbiai lopšelio-darželio ,,Bangelė‘‘ direktorė Jevgenija Zankina

Close Menu