DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJOS

DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJOS

Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 m. spalio 19 d. potvarkiu  Nr. M-642 patvirtintos

Dienos poilsio laiko organizavimo rekomendacijos 3.2 potvarkiu

Close Menu