Elektroninių sveikatos pažymėjimų peržiūra e.sveikata sistemoje
Pediatrician measure height of young girl at medical office

Elektroninių sveikatos pažymėjimų peržiūra e.sveikata sistemoje

 

Kaip peržiūrėti vaiko med. pažymą pagal peržiūros kodą?

http://www.sakiaivsb.lt/files/633/Dokumentas1.pdf

Kaip sukurti vaiko med. pažymos peržiūros kodą ?

http://www.kretingosvsb.lt//195-kaip-sukurti-vaiko-medicinin%C4%97s-pa%C5%BEymos-per%C5%BEi%C5%ABros-kod%C4%85

Close Menu