Gerumas šildo širdį

Gerumas šildo širdį

2018 m. gruodžio 12 d., Trečiadienis

Adventinis laikotarpis tai gerų darbų metas. Lopšelio – darželio “Bangelė“ „Pingviniukų“ grupės auklėtojos ir vaikai bendradarbiaujant su Prano Domšaičio galerija, vykdė projektą „Gerumas šildo širdis“. Visą mėnesį edukacinių pamokėlių metu vaikai kūrė Kalėdines eglutes, kuriomis pasipuošė savo grupę. Galerijos darbuotojų pagalba žiūrėjo Prano Domšaičio paveikslus apie prakartėlės istoriją. Gerėjosi ir mokėsi iš vaikų parodos „Mano prakartėlė“. Vaikai iš molio sukūrė bendrą prakartėlę, parsivežę į darželį džiaugėsi vaikų tėvai ir patys autoriai. Kuriant šventinius atvirukus galerijos aplinka vaikus nuteikė ramybei, susikaupimui ir tai, kad atvirukas bus padovanotas vaikui, kuris šiuo metu guli ligoninėje, vaikus įpareigojo dar labiau susikaupti. Su tėvų paruošta dovanėle ir savo gamybos atviruku, aplankėme besigydančius vaikus vaikų ligoninėje. Šis projektas buvo nauja patirtis vaikams. Savo gerais darbais sušildė kitų vaikų širdeles.

Vaikai ir auklėtojos nuoširdžiai dėkoja Prano Domšaičio galerijos darbuotojoms už kūrybiškumą, norą dalintis naujomis idėjomis, ugdant jaunuosius Klaipėdos piliečius.

Su pagarba auklėtoja metodininkė Vida Stauskienė

Close Menu