STABDOMA GRUPIŲ VEIKLA

STABDOMA GRUPIŲ VEIKLA

 

Stabdau Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“:

  • ikimokyklinės grupės „Pingvinukai“ veiklą dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 10 d. (imtinai), nemokant grupės „Pingvinukai“ ugdytinių tėvams atlyginimo už maitinimo paslaugą minėtu laikotarpiu;
  • ikimokyklinės grupės „Aštuonkojai“ veiklą dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 12 d. (imtinai), nemokant grupės „Aštuonkojai“ ugdytinių tėvams atlyginimo už maitinimo paslaugą minėtu laikotarpiu;
  • ikimokyklinės grupės „Lašeliai“ veiklą dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d. (imtinai), nemokant grupės „Lašeliai“ ugdytinių tėvams atlyginimo už maitinimo paslaugą minėtu laikotarpiu.
  • Pavedu Daivai Šalkauskienei, l. e. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriaus pareigas, su šiuo įsakymu supažindinti šios grupės darbuotojus ir vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su grupės veiklos sustabdymu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
    Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

 

Įsakymo nuorašas MS Word formate

 

 

 

Close Menu